Nieuwsoverzicht

Pensioenleeftijd naar 68 jaar
Op 1 januari 2018 gaat de wettelijke pensioenleeftijd naar 68 jaar. Dat betekent dat de pensioenopbouw, dat is het bedrag dat jaarlijks voor uw pensioen opzij wordt gezet, er vanuit gaat dat u op uw 68ste met pensioen gaat. Momenteel is de wette... Lees verder >>

15/02/2016 Pensioenuitkeringen op basis van beleggingen

De huidige lage rentestand bezorgt jaarlijks tienduizenden Nederlanders een uitgekleed pensioen. Indien u een pensioenkapitaal via uw werkgever heeft opgebouwd zult u dat zelf moeten omzetten in (inmiddels lage) periodieke uitkeringen. U kunt&n... Lees verder >>

07/10/2014 Versobering pensioenopbouw in 2015

Op 27 mei 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het aangepaste wetsvoorstel tot versobering van de pensioenopbouw. De aanpassing van het Witteveen-kader 2015 zorgt ervoor dat de jaarlijks toegestane fiscal... Lees verder >>

11/08/2013 Aanpassing pensioenregeling voor 1 januari 2014 noodzakelijk!

Uiterlijk 1 januari 2014 moet de bij een werkgever geldende pensioenregeling zijn aangepast aan nieuwe wetgeving. Doet een werkgever dat niet, dan loopt deze de kans dat de pensioenregeling niet meer aan de fiscale eisen voldoet. Dat ... Lees verder >>

04/01/2011 Nationaal Pensioenregister 'Mijnpensioenoverzicht.nl' vanaf 6 januari online!

Vanaf 6 januari 2011 krijgt iedereen online inzicht in zijn pensioenopbouw via het Pensioenregister. Zo wordt het voor iedereen mogelijk om snel en makkelijk inzicht te krijgen in de opbouw van de AOW,en van het aanvullend pensioen bij alle pensio... Lees verder >>

28/09/2010 Afdeling HRM en OR verschillen van mening over pensioenakkoord

Personeelsfunctionarissen en ondernemingsraden blijken verschillend te denken over essentiële onderdelen uit het Pensioenakkoord. Zo zijn ze het niet eens over de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting en het koppelen van het ... Lees verder >>

17/07/2010 Kabinet moet AOW-akkoord overnemen

Volgens de sociale partners moet het toekomstige kabinet het AOW-akkoord dat werd gesloten tussen de werkgevers en vakbonden, overnemen.

 

Nadat gisteren de vakbond FNV definitief instemde met het akkoord en eerder deze week d... Lees verder >>

19/08/2010 Pensioenfondsen korten uitkeringen

Het is niet eerder voorgekomen. Per 1 januari zullen twaalf tot veertien fondsen op hun uitkeringen korten. Zij zijn te zwaar getroffen door de kredietcrisis. Van ongeveer 150.000 gepensioneerden daalt het pensioen, variërend van minder dan 1... Lees verder >>

01/06/2010 Werkgevers en bonden: AOW naar 66

De werkgevers en vakbonden zijn dichtbij een akkoord over het verhogen van de pensioenleeftijd naar 66 jaar per 2020. De verhoging geldt voor het pensioen dat een werknemer opbouwt bij een werkgever als voor de AOW. Over een uitzondering voor werk... Lees verder >>

Stel uw vraag

Heeft u een vraag over onze dienstverlening, stel hem dan hier.
*verplicht in te vullen
Aanspreekvorm*
Achternaam*
Organisatie*
E-mailadres*
Telefoon*
Uw vraag/opmerking*
Veiligheidscode* Type 4-cijferige code over.