Afdeling HRM en OR verschillen van mening over pensioenakkoord

Personeelsfunctionarissen en ondernemingsraden blijken verschillend te denken over essentiële onderdelen uit het Pensioenakkoord. Zo zijn ze het niet eens over de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting en het koppelen van het pensioenresultaat aan de beleggingsrendementen. Ondanks deze tegenstellingen zijn ze het wel eens dat een nieuw kabinet het in juni door de sociale partners gesloten Pensioenakkoord moet respecteren.
 

Ook vinden zij dat de stijgende pensioenkosten niet afgewenteld mogen worden op de werkgever en dat de pensioenregeling de AOW-leeftijd moet volgen. Dit blijkt uit een onderzoek van advieskantoor Montae Pensioen en onderzoeksbureau GfK Panelservices onder 800 leden van ondernemingsraden en medewerkers van HRM- en P&O-afdelingen.

 

Beleggingsrendementen

In het Pensioenakkoord staat dat het pensioenresultaat meer afhankelijk kan worden van de behaalde beleggingsrendementen. P&O-ers en OR-leden verschillen daarover sterk van mening. Maar liefst 73 procent van de OR-leden vindt dit niet wenselijk, terwijl een meerderheid van de HRM-ers (55 procent) dit juist wel wenselijk acht.

 

Zware beroepen

Ook over de problematiek van de zware beroepen lopen de meningen sterk uiteen. In het Pensioenakkoord staat dat er geen bijzondere regeling voor zware beroepen moet komen omdat die onuitvoerbaar is. Van de personeelsfunctionarissen is 70 procent het daarmee eens, terwijl bij de OR-leden 60 procent het er niet mee eens is.

 

Levensverwachting

In het Pensioenakkoord staat dat de AOW-leeftijd dient te worden gekoppeld aan de levensverwachting. Een meerderheid van de ondervraagde OR-leden (55 procent) blijkt hier tegen te zijn. Bij de P&O-ers is maar 25 procent hierop tegen. Een opvallende uitkomst van het onderzoek was dat de helft van alle 800 ondervraagden aangaf dat zij gebruik wil maken van een eventuele vervroeging van de AOW-uitkering, ook als zij daardoor een korting van 6,5 procent per jaar op de uitkering krijgt.
 

28 september 2010Naar het nieuwsoverzicht

Stel uw vraag

Heeft u een vraag over onze dienstverlening, stel hem dan hier.
*verplicht in te vullen
Aanspreekvorm*
Achternaam*
Organisatie*
E-mailadres*
Telefoon*
Uw vraag/opmerking*
Veiligheidscode* Type 4-cijferige code over.