Aanpassing pensioenregeling voor 1 januari 2014 noodzakelijk!

Uiterlijk 1 januari 2014 moet de bij een werkgever geldende pensioenregeling zijn aangepast aan nieuwe wetgeving. Doet een werkgever dat niet, dan loopt deze de kans dat de pensioenregeling niet meer aan de fiscale eisen voldoet. Dat kan nadelige gevolgen hebben omdat het kan leiden tot belastingheffing over de opgebouwde pensioenaanspraken. Deze verplichting volgt uit de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. Deze wet wijzigt een aantal bestaande wetten, waaronder de AOW en de Wet op de loonbelasting 1964.

Wat verandert er in de AOW?

De wijziging van de AOW bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de stapsgewijze verhoging van de AOW leeftijd naar, uiteindelijk, 67 jaar. Het tweede onderdeel is het koppelen van de AOW leeftijd aan de levensverwachting. Door deze koppeling kan de stijgende levensverwachting leiden tot een verdere stijging van de AOW leeftijd zonder dat de wet opnieuw hoeft te worden gewijzigd.

Wat verandert er in de Wet op de loonbelasting?
De wijzigingen van deze wet bestaan uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel is de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar per 1 januari 2014. De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die voor fiscale doeleinden wordt gebruikt. Zo wordt onder andere de fiscaal maximale opbouw van pensioen aan de pensioenrichtleeftijd gerelateerd. Het tweede onderdeel is de koppeling van de pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting. Het principe van deze koppeling is gelijk aan de koppeling van de AOW aan de levensverwachting. De eerste keer dat gekeken wordt of verhoging van de pensioenrichtleeftijd noodzakelijk is, vindt plaats op 1 januari 2015. Het derde onderdeel is de verlaging van de maximale opbouwpercentages voor eindloonregelingen en middelloonregelingen. De wijzigingen voor beschikbare premieregelingen lijken beperkt, maar dat is slechts een kwestie van tijd. De beschikbare premiepercentages die nu in de markt worden gebruikt zijn gebaseerd op de opbouw van pensioen volgens een middelloonregeling. Een verlaging van het maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen zal dan doorwerken in de beschikbare premiepercentages.

Wat betekenen deze wijzigingen voor een werkgever?

Als eerste moet worden bepaald wat de precieze gevolgen zijn van de wet voor de pensioenregeling. Niet alleen voor de werkgever, maar ook voor de actieve werknemers en werknemers die met VUT en prepensioen zijn. Voor de laatste groep zou de wijziging kunnen leiden tot een inkomensgat.

†Zijn de gevolgen bepaald, dan moet de pensioenregeling worden gewijzigd. Om dat te bereiken zal een werkgever een wijzigingstraject moeten opstellen. Onderwerpen die in dat traject een rol spelen zijn onder andere de te verkrijgen instemming van de OR, de communicatie met de werknemers en de financiŽle gevolgen van de voorgenomen wijziging. Bij dit laatste onderwerp moet de werkgever ook denken aan mogelijke compensatie van werknemers voor negatieve gevolgen van de wijziging.

De pensioenregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2014 zijn gewijzigd. Het lijkt er niet op dat deze termijn verlengd gaat worden. De datum van 1 januari 2014 lijkt nog ver weg, maar haast is toch geboden. Uiteraard kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.

Augustus 2012
Bron: vbkNaar het nieuwsoverzicht

Stel uw vraag

Heeft u een vraag over onze dienstverlening, stel hem dan hier.
*verplicht in te vullen
Aanspreekvorm*
Achternaam*
Organisatie*
E-mailadres*
Telefoon*
Uw vraag/opmerking*
Veiligheidscode* Type 4-cijferige code over.